امروز برای فردا

0
87
امروز برای فردا

با تمام وجود، هدفت رو دنبال کن

وقتی موفق شدی مردم ازت میپرسن،

چطور توسنی این کار رو انجام بدی؟

لبخندی رو صورتت میاد و به تمام اون رنج ها،

افتخار میکنی…

افزودن دیدگاه