انجام هرکاری ممکن است

میدونی هر کاری که اراده میکنی میتونی انجام بدی؟ منم خیلی توی کتاب های مختلف خونده بودم که هر کاری که بخوای میتونی انحام بدی ولی باور نمی کردم تا اینکه یه روز دوستم که به همراه پدرش رفته بود به مسافرت برام از اتفاق عجیبی که رخ داده بود تعریف کرد که بد نیست ماجرا رو برای شما هم تعریف کنم.

0
170

میدونی هر کاری که اراده میکنی میتونی انجام بدی؟ منم خیلی توی کتاب های مختلف خونده بودم که هر کاری که بخوای میتونی انحام بدی ولی باور نمی کردم تا اینکه یه روز دوستم که به همراه پدرش رفته بود به مسافرت برام از اتفاق عجیبی که رخ داده بود تعریف کرد که بد نیست ماجرا رو برای شما هم تعریف کنم.

دوستم می گفت در این مسیر کوهستانی و سرد همراه پدرم و یکی از دوستان پدرم به راه افتادم. اما در طول مسیر به یک تونل رسیدیم که نزدیک اون تونل به علت سردی هوا و یخ بندان جاده ای تصادف رخ داده بود و باعث ترافیک سنگین شده بود.
در این شرایط و با توجه به شیب زیاد جاده به سمت بالا و یخ بندان، ماشین ها غیرقابل کنترل شده بودند و همه به سمت عقب حرکت میکرد و هر ماشینی به ماشین پشت سری خود می خورد. (بذارین همین جا بگم ماشینمون ماشین شاسی بلند بود که اگر به ماشینای پشت سری می خورد فاجعه میشد)

به همین خاطر پدرم که راننده بود از دوستش سریع خواست که بره پایین و پشت چرخ عقب ماشین یک سنگ بذاره. دوست پدرم خیلی با عجله از کنار جاده یه سنگ بزرگ رو زیر لاستیک عقب ماشین انداخت.

به هرحال مدتی طول کشید تا مسیر باز شد. خواستیم به مسیرمان ادامه بدیم که پدرم وقتی یه مقدار ماشین را جلو برد از دوستش خواست سنگی را که زیر لاستیک ماشین گذاشته از وسط جاده برداره که مزاحم ماشینای دیگه نشه.

وقتی دوست پدرم خواست سنگ رو از وسط جاده برداره، هر کاری کرد نتوست. پدرم رفت کمک دوستش اما دونفری هم نتونستن اون سنگ رو جا به جا بکنن و سرتونو درد نیارم برای جا به جایی اون سنگ از وسط جاده پنج نفر هم از ماشینای پشت سرِ ماشینِ ما اومدن کمک دادن که سنگ رو جا به جا کردیم. سنگی که یک نفر به تنهایی وسط جاده انداخته بود برای جلوگیری از حرکت ماشین و بروز تصادف، هفت نفر به سختی به کنار جاده هُولش دادن.

از این داستان میتونیم نتیجه بگیریم که وقتی یه دلیل محکم و منطقی برای انجام کار داشته باشیم هرکاری هرچند سخت و دشوار قابل انجام هست. شاید جا داشته باشه به این مطلب که همه شنیدیم نیز اشاره کنم که اگر حضرت علی (ع) در قلعه خیبر را به تنهایی کَند (دری که هشت نفر آن را به سختی باز و بسته می کردند) یک دلیل محکم داشت و آن هم اطاعت از امر خدا و رسول خدا و دعوت به اسلام بود و خود حضرت علی (ع) میفرماید به خدا قسم در خیبر را با نیروی بدنی نکندم، بلکه آن را با نیروی ملکوتی-الهی از جای در آوردم.
پس اگر در انجام در هرکاری اشتیاق سوزان و دلیلی خارق العاده وجود داشته باشد انجامش ممکن است و سختی های طول مسیر دلچسب میشود.

تمام/

افزودن دیدگاه