رابطه ثروت با خوشبختی در چیست؟

نتایجی که از دانشگاه کالیفرنیای برکلی، در سال ۲۰۱۴، به دست آمده است، مشخص کرده است که ثورت زیاد و فقر زیاد، هر دو با بیماری شدسید ذهنی مرتبط است.

0
171

نتایجی که از دانشگاه کالیفرنیای برکلی، در سال ۲۰۱۴، به دست آمده است، مشخص کرده است که ثورت زیاد و فقر زیاد، هر دو با بیماری شدسید ذهنی مرتبط است.

“علم بهتر است یا ثروت؟” یا “آیا با ثروت خوشبخت می شود؟” این موضوع همیشه دغدغه دانش آموزان در زنگ انشا بوده است، که از ابتدا در آموزش و پرورش ایران بوده است.

مطمئناً کسی با کسب درآمد زیاد برای یک زندگی ایده آل و با رفاه زیاد مخالف نیست، اما آیا ثروت عامل خوشبختی می تواند باشد؟

بارها علم برای پاسخ به این سؤال تلاش کرده است تا پاسخ مناسبی پیدا کند. اما حالا به نتایج دانشگاه کالیفرنا در برکلی ۲۰۱۴ می پردازیم. در این نتایج نشان می دهد ثروت و فقر زیاد، هر دو با بیماری های شدید ذهنی در ارتباط هستند. این بدین معنی نیست که پول داشت یا فقر منجر به دیوانگی می شود.

در واقع، تحقیق های پژوهشگران نشان داده است، افراد در معرض خطر ابتلا به اختلال دوقطبی و اختلال شخصیت خودشیفته تمایل بیشتری به کسب موفقیت و پیروزی دارند و دستیابی به قدرت را فدای روابط شخصی می کنند.

در حقیقت این افراد، کسانی می باشند که روز و شب بدون توجه به خستگی و مشکلات عاطفی و احساسی، که در نتیجه تلاش بی حد و حصر آنها برای ثروت اندوزی انجام می شود و برای کسب درآمد تقلای بسیاری می کنند، ولی اگر اختلال شخصیتی آن ها شدید شود، می توانند به از دست دادن شغل، ورزشکستگی یا فقیر شدن آن ها بی انجامد.

مطالعات و تحقیقات دیری نیز با بررسی شادی بلندمدت برندگان قرعه کشی های مختلف نشان می دهد، ثروت بادآورده نه تنها در درازمدت سبب شادی و خوشی نمی شود، بلکه می تواند مانع شود که شما از شادی های کوچک و ساده ای مثل گوش دادن به یک لطیفه شیرین یا تماشای فوتبال بذت ببرید.

محققنان می گویند کسب لذت در زندگی از بهانه های کوچک برای شادی، چیزی نیست که لزوماً از طرف پول های هنگفت در فضاهای مجلل به دست آید..

افزودن دیدگاه